Mahasiswa

NIM NAMA STRATA
E44040901 NURUL HIDAYAT Sarjana
E44050110 S DIAN FIRDAUS N Sarjana
E44050198 TOMI SYAPUTRA Sarjana
E44050210 KHAIRIA NAFI’A Sarjana
E44050233 MARETHA WIDOARNY PRATAMA Sarjana
E44050282 SULISTYO ARIEBOWO Sarjana
E44050483 DEDY WAHYUDI Sarjana
E44050516 BRAMAS ARISTA T H Sarjana
E44050544 AKHMAD WAHYUDI Sarjana
E44050657 CHANDRA AGUNG S P Sarjana
E44050660 YULI SUNARTI Sarjana
E44050684 HENDRO S Sarjana
E44050712 NUR HIKMAH UTAMI Sarjana
E44050723 RIZKY DWIMA ANANDA Sarjana
E44050819 RAMADANI YUDHA PRASETYA Sarjana
E44050844 FARAH AMANDA Sarjana
E44050968 AGHA RESPATI AULIA Sarjana
E44050982 RIFA’ATUNNISA Sarjana
E44051001 EMMA PRATIWI Sarjana
E44051084 LUTHIAKIRANA TRI PURINA Sarjana
E44051086 KURNIAWAN MARTA ABADI Sarjana
E44051350 ROMMY KASHENGKI Sarjana
E44051424 MIRANTI PUTRI PRIHANTIKA Sarjana
E44051431 ABI YUDHISTIRA Sarjana
E44051460 SAMBANG PARINDA Sarjana
E44051480 ATU BADARIAH FAUZIAH Sarjana
E44051533 FIFI GUS DWIYANTI Sarjana
E44051660 MUHAMMAD MAZ’UM DAHLAN Sarjana
E44051744 ANDI KARINA AYU RIZKIKA F Sarjana
E44051759 MUZI ANGGRAENI SYAMSUDIN Sarjana
E44051775 RISNA TRISNAWATI Sarjana
E44051803 IRFAN KEMAL PUTRA Sarjana
E44051883 TOFAN RANDY WIJAYA Sarjana
E44051958 FARHAN FATHURROHMAN H Sarjana
E44052034 YOHANA Sarjana
E44052097 PERMANA ZAINAL Sarjana
E44052205 RIFQI PRATAMA Sarjana
E44052214 FAJAR HARISMA Sarjana
E44052357 DODDY JULI IRAWAN Sarjana
E44052375 ASEP MULYADIANA Sarjana
E44052421 RADEN RODLYAN GHUFRONA Sarjana
E44052481 DEVIYANTI Sarjana
E44052491 AJENG PRISTYANINGRUM Sarjana
E44052593 AGUS SOLIHIN Sarjana
E44052667 BENNY MARIANUS PURBA Sarjana
E44052757 FIDRYANINGSIH FIONA Sarjana
E44052850 TATIK HIDAYATI Sarjana
E44053133 NABIL Sarjana
E44053138 HILDALITA Sarjana
E44053165 MOKHAMAD RIFAI Sarjana
E44053192 JUNIAR PRAYOGI Sarjana
E44053270 KRISTIAN EME MULA GINTING Sarjana
E44053855 ADYTIA PRADNYA MURTI Sarjana
E44053876 RIMA TRIANI OKTA NINGRUM Sarjana
E44054362 PUTRI KARTIKA SARI Sarjana
E44060019 NIECHI VALENTINO Sarjana
E44060043 RATNA JAMILAH Sarjana
E44060145 DWI AGUSTINI Sarjana
E44060312 HADI FIRDAUS PRIMA W Sarjana
E44060403 LIKA AULIA INDINA Sarjana
E44060552 MULIA FURQAN Sarjana
E44060647 WIDIA ASTI Sarjana
E44060930 ELVIANA Sarjana
E44060960 SURAHMAN Sarjana
E44061158 DWITA NOVIANI Sarjana
E44061200 MELISDA HOTMA IDA MANALU Sarjana
E44061343 SYIEFA ROCHMAWATI Sarjana
E44061530 DEWI ARNA NATALIA Sarjana
E44061576 HELGA SUGIARTI Sarjana
E44061716 PRASETYO UTOMO Sarjana
E44061742 ADRIAN FADRI Sarjana
E44061809 WIDYA INDAH LESTARI Sarjana
E44061810 THEA CATLEYA AGNITA Sarjana
E44061830 RANDHI FAUZI KISWANTARA Sarjana
E44061863 AGUSTINA SANDRASARI Sarjana
E44061963 ARIANI ICHTISINII Sarjana
E44062092 ANGGIN INDIRA SYAMSI Sarjana
E44062104 EGA AYUDINI Sarjana
E44062138 PUTI AWALI SAIMIMA Sarjana
E44062143 DIAJENG AYU SEKARINI Sarjana
E44062302 YAUVINA Sarjana
E44062376 DINI ANGGRAINI Sarjana
E44062386 NOVA MARYANIA Sarjana
E44062423 IDHAM FAHMI Sarjana
E44062426 LAURA FLOWRENSIA Sarjana
E44062427 DESSY CHAHYA LESTARI Sarjana
E44062454 FITRIANA YUSTIANTI Sarjana
E44062472 MUHAMMAD KALINGGA F Sarjana
E44062483 NURI FATHIA Sarjana
E44062488 VONNYA LIDDYANNISA P Sarjana
E44062497 RESTU MARDIANA Sarjana
E44062584 ADE SAEPULOH Sarjana
E44062596 UTARI OCSEWONDA MAHFIRA Sarjana
E44062609 ENIKE RATNA SARI Sarjana
E44062636 ARIF SETIAWAN Sarjana
E44062717 LAILA FITHRI MARYAM Sarjana
E44062727 BELINDA BUNGANAGARA Sarjana
E44062840 ANINDITA ROESYANE Sarjana
E44062841 NUR TRIANNA APRILIA Sarjana
E44062843 ANINDITA JULIAN Sarjana
E44062851 FIONA CHRISTINA Sarjana
E44062865 ESTY KUSUMA RAHMASARI Sarjana
E44062970 SRI RAHAYU NUBAN Sarjana
E44063009 TINA MARETINA Sarjana
E44063038 LUQMAN NOOR HAKIM F Sarjana
E44063039 RD AJENG REYTHA QURRATA A Sarjana
E44063164 ASEP HENDRA SUPRIATNA Sarjana
E44063313 BETTI ANDRIANY SIRAIT Sarjana
E44063409 SABAR SAMPULAN NASUTION Sarjana
E44070001 SRI HANDAYANI Sarjana
E44070003 LASWI IRMAYANTI Sarjana
E44070004 ARIFIN Sarjana
E44070007 DIKDIK SODIKIN Sarjana
E44070008 RINAL SYAHPUTRA LUBIS Sarjana
E44070009 MOHAMAD EKO PURWANTO Sarjana
E44070010 ARDIANSYAH PUTRA Sarjana
E44070011 LILIS PURNAWATI Sarjana
E44070013 SAID FIRMAN FURQAN Sarjana
E44070014 MIFTAHUL MAWADDAH Sarjana
E44070017 HERIYANTO Sarjana
E44070018 PUSPITASARI KURNIAWATI Sarjana
E44070019 RINENGGO SIWI M Sarjana
E44070020 DHINDA HIDAYANTHI Sarjana
E44070023 YUNIAR SAFITRI Sarjana
E44070024 EKA PERDANAWATI YUNUS Sarjana
E44070026 SIGIT TATA YUNIANTO Sarjana
E44070027 HENDRA PRASETIA Sarjana
E44070029 RANNY DWITA OLIVIA Sarjana
E44070030 DYAH AYU FITRIASARI Sarjana
E44070031 LILIK  SUGIRAHAYU Sarjana
E44070032 JENNY RUMONDANG Sarjana
E44070033 ALEX YUNGAN Sarjana
E44070034 CYNTIA YUNI ARDANARI Sarjana
E44070037 HAFIZAH BR TARIGAN Sarjana
E44070038 UCIK AYUNITASARI E Sarjana
E44070039 ANDITYA WARDANI Sarjana
E44070040 INDAH PERMATASARI Sarjana
E44070041 AZIZAH Sarjana
E44070043 RIZKI MOHFAR Sarjana
E44070044 SATRIAVI PUTRI ASRINATA Sarjana
E44070045 RHOMI ARDIANSYAH Sarjana
E44070046 HARIADI PROPANTOKO Sarjana
E44070047 BUDHI CAHYONO Sarjana
E44070050 ADI DZIKRULLOH Sarjana
E44070051 NURUNNAJAH Sarjana
E44070052 IZZUDIN Sarjana
E44070053 ERI SUGIARTO Sarjana
E44070054 RUSDI INDRA SAFUTRA Sarjana
E44070055 ARIF BUDI PURNOMO Sarjana
E44070056 YUDA PURNAMA Sarjana
E44070059 WIWIT SETIADI Sarjana
E44070060 ADITIA NUGRAHA Sarjana
E44070061 RAHMAD PRASETIA Sarjana
E44070062 ANDRI FIRMANSYAH Sarjana
E44070063 WIRA ARY ARDANA Sarjana
E44070065 NIFA HANIFA Sarjana
E44070067 PUTERI RAMADHAN Sarjana
E44070068 ANINDITA KUSUMANINGRUM Sarjana
E44080006 ARDIYANSYAH PURNAMA Sarjana
E44080007 FITRIA DEWI KUSUMA Sarjana
E44080008 IDA ROSITA Sarjana
E44080009 FEBRYANDI RANDANA Sarjana
E44080010 I MADE MAYUN MAHA DIPUTRA Sarjana
E44080011 IFTITAH RHAHMI Sarjana
E44080013 NAUFAL HAADI Sarjana
E44080014 UAN SUBHAN Sarjana
E44080015 RIZKA FITRIANI W Sarjana
E44080017 EREKSO HADIWIJOYO Sarjana
E44080018 RENANDO MEIKO PUTRA Sarjana
E44080019 PUTRI LESTARI Sarjana
E44080020 GUNAWAN ADI S HUTABARAT Sarjana
E44080022 DHISA INDAH MUSTIKA Sarjana
E44080023 MIRA NOVIANTI Sarjana
E44080024 IMUN MULYANINGSIH Sarjana
E44080026 EVI RUMINDAH SINAGA Sarjana
E44080027 ALVI NADIA PUTRI Sarjana
E44080028 ARI ISTANTINI Sarjana
E44080029 REVI NOVAN Sarjana
E44080030 ERIK KURBANIANA Sarjana
E44080031 JUMADIN SIDABUTAR Sarjana
E44080033 AWALLUDIN RAMDHAN Sarjana
E44080034 ROSARIO REZA V LASSE Sarjana
E44080035 HANNY DWI PURWANI Sarjana
E44080036 TIRSA EKA SAPUTRI Sarjana
E44080037 HARIDHA ANINDITA Sarjana
E44080038 REALITA D PURWOHANDINI Sarjana
E44080039 ISMINANDA ALKAUTSAR Sarjana
E44080040 SABTI INDAH PURWANTI Sarjana
E44080041 SELLY MAURINA AMIN Sarjana
E44080042 MUHAEMIN Sarjana
E44080044 MUHAMMAD IKHSAN Sarjana
E44080045 CIKAL UTAMI WILLUJENG Sarjana
E44080046 FRANSISXO GS TAMBUNAN Sarjana
E44080047 AGENG NURTYA Sarjana
E44080048 NURSYAMSI SYAM Sarjana
E44080049 AGATHIS ALBA Sarjana
E44080051 YOLANDARI Sarjana
E44080052 RIAN ADIWICAKSONO Sarjana
E44080053 RIZKY FITRI AMELIA Sarjana
E44080054 NOVI HERDIANTI Sarjana
E44080055 DARMALIA MANIK Sarjana
E44080056 INTAN FAJAR KEMALA Sarjana
E44080057 PUTRI ARSHINTA Sarjana
E44080058 A D I N D A Sarjana
E44080060 HENDRIYANA RACHMAN Sarjana
E44080061 HAFIIZH BASKARA Sarjana
E44080062 CECEP HIDAYAT Sarjana
E44080063 BISMI M ALIEF FATHANSYAH Sarjana
E44080064 BAMBANG GUNAWAN Sarjana
E44080065 RISA KHAIRUNNISA Sarjana
E44080066 SUSILO RAHMADIANTO Sarjana
E44080067 DENA MUSTIKA Sarjana
E44080068 SRI SUSANTI Sarjana
E44080069 SAFRIATI Sarjana
E44080070 BERTO DIONSIUS NAIBAHO Sarjana
E44080071 KHORYFATUL MUNAWAROH Sarjana
E44080072 MUHAMMAD ATHOUL FURQON Sarjana
E44080073 M ABDUL LATIF AL ANSHORI Sarjana
E44080074 DIEN ANDINI Sarjana
E44080075 DIAN PARAMITA SHOLIHA Sarjana
E44080076 WEDA GELAR PANANJUNG Sarjana
E44080078 MUH BILDAN KARTAPRAWIRA Sarjana
E44080079 FITRI APRIANTI Sarjana
E44080081 MERITA FABIANI Sarjana
E44080084 UMAR ATIK Sarjana
E44080085 ARGHA ADITYA C NUGRAHA Sarjana
E44080086 MARTHA ANGGELA WARINUSI Sarjana
E44080087 OKTOFINA MABO Sarjana
E44089001 SUSI SUSANTI Sarjana
E44090001 TOMY RIDA PRATAMA Sarjana
E44090004 NIDYA NANDA HARAHAP Sarjana
E44090006 INDRA CAHNA S PUTRA Sarjana
E44090007 FITRI INDRIANI Sarjana
E44090008 WARDATUR RIZQIYAH Sarjana
E44090009 RIAN PAMUJIANTO Sarjana
E44090010 PRIOKI KRISTI Sarjana
E44090011 ERFAN HANDANI Sarjana
E44090012 DEWI RENGGANIS Sarjana
E44090013 AKBAR HIDAYAT Sarjana
E44090015 ADISTI PERMATASARI P H Sarjana
E44090017 ETI ARTININGSIH OCTAVIANI Sarjana
E44090018 AGIL GILANG RAMADHAN Sarjana
E44090019 DEASY PUTRI PERMATASARI Sarjana
E44090021 ARYA PANJI WICAKSONO Sarjana
E44090022 DINA KUSUMAH DEWI Sarjana
E44090023 TRIA AMELIA Sarjana
E44090024 FIONA CITRA ANIRA Sarjana
E44090025 DISTY ASIH NIRASWARI Sarjana
E44090027 IDEALISA MASYRAFINA Sarjana
E44090029 SINDI NURSIAMDINI Sarjana
E44090030 TINTIN GIGIH WIDHYASTUTI Sarjana
E44090031 NURHAMIDAH Sarjana
E44090032 KHALID HAFAZALLAH Sarjana
E44090033 LILLA MUTIA Sarjana
E44090035 AHMAD BAIQUNI RANGKUTI Sarjana
E44090036 DESI RATNASARI Sarjana
E44090037 MEMET SLAMET PURNAMA Sarjana
E44090038 SYLVIA DEWI WULANDARI Sarjana
E44090040 YULI HASMALIAH Sarjana
E44090041 NIZZA NADYA RACHMANI Sarjana
E44090042 DWI ATRI INDRIANA Sarjana
E44090043 NOVA PUSPITASARI Sarjana
E44090044 DESTIA ARIANI Sarjana
E44090045 ENENG DEVI SETIAWATI Sarjana
E44090046 SAUSAN HAIFA MUFIDAH Sarjana
E44090047 MUHAMMAD IKBAL PUTERA Sarjana
E44090048 MUHAMMAD FIRDAUS IMRAN Sarjana
E44090049 HANNUM W FEBRIANINGRUM Sarjana
E44090052 LIA FAUZIAH Sarjana
E44090053 SUYOGIA NUR AZIS Sarjana
E44090054 NURI JELMA MEGAWATI Sarjana
E44090055 SYAHRUL ISNAINI Sarjana
E44090056 R JAFAR FAHMI HAKIM Sarjana
E44090057 FILDAH AMALINA Sarjana
E44090058 TAUFIK ISKANDAR Sarjana
E44090059 DONY DWI PRASETYA Sarjana
E44090061 TEGUH ARTHA Sarjana
E44090063 GUSTI DIANDA SARI Sarjana
E44090065 BINTANG WISMANTARA Sarjana
E44090067 ABDULLAH AZZAM MAHMUD Sarjana
E44090069 ERSA PRADIKA A Sarjana
E44090070 RISNA SILFIANA Sarjana
E44090071 MUHAMMAD DERY FAUZAN Sarjana
E44090072 ADE AYU DEWAYANI Sarjana
E44090073 DEVHIAWATI KUSMALINDA Sarjana
E44090074 PENIWIDIYANTI Sarjana
E44090075 LODY JUNIO Sarjana
E44090076 TRIARY CASUARINA Sarjana
E44090077 GARRY GINANDJAR Sarjana
E44090079 AGUSTINA PUSPITA D Sarjana
E44090080 MA’SHUM AFNANI Sarjana
E44090081 RAI RIZKI ASTARI Sarjana
E44090082 ARRY RESTI RAHAYU Sarjana
E44090083 RAISA ESTARINA Sarjana
E44090084 FAUZIA KHAERANI Sarjana
E44090086 MUHAMAD RIZKY JAMALUDIN Sarjana
E44090088 VERA LINDA PURBA Sarjana
E44094801 JULIAO DE ARAUJO Sarjana
E44094802 MANUEL MARTINS Sarjana
E44094803 CORNELIO GAGO Sarjana
E44100001 MOHAMMAD WAHYU DEWANTO Sarjana
E44100002 SYAHMUIN GULTOM Sarjana
E44100004 TRY YESI SIPAYUNG Sarjana
E44100006 HASYYATI SHABRINA Sarjana
E44100007 WAWAN SETIAWAN Sarjana
E44100008 ABDUL HADI LUBIS Sarjana
E44100009 INGGAR DAMAYANTI Sarjana
E44100011 BAYU WINATA Sarjana
E44100012 FITRIA NURMALA SARI Sarjana
E44100014 DESSY ANGGHITA Sarjana
E44100015 ARIE AQMARINA Sarjana
E44100016 DEA DINDA HANDAYANI Sarjana
E44100017 DANIEL RICARDO MARPAUNG Sarjana
E44100018 PUTRI AURUM Sarjana
E44100019 ANGGRAENI TRI HAPSARI Sarjana
E44100020 KHAERLITA SYAHRI Sarjana
E44100022 MIRZHA HANIFAH Sarjana
E44100024 TRI SUSANTI Sarjana
E44100025 DESI MARDIANI Sarjana
E44100026 GUNAWAN RUKMANA Sarjana
E44100030 DERRY FERDANI RUSTANZI Sarjana
E44100032 NURANI HARDIKANANDA I Sarjana
E44100033 ELFINA YUNISARI Sarjana
E44100034 FITRI MAHARANI Sarjana
E44100035 RUMMI AZAHRA GUMILAR Sarjana
E44100036 DWI WAHYUNI Sarjana
E44100037 YAHAYU LESTARI Sarjana
E44100038 YAHDIYANI SILMI Sarjana
E44100039 LENTRI FITRI MULYANI Sarjana
E44100040 PUSPITA LAKSMI MAHARANI Sarjana
E44100041 WULAN DWI AYUNING PUTRI Sarjana
E44100042 MAULINA SEPTIARIE Sarjana
E44100044 KEN UTAMINING TYAS Sarjana
E44100045 R ARYA DARMANSYAH Sarjana
E44100046 KUMALA FITRIYANITA Sarjana
E44100047 MUHAMMAD HARIO ALFARISI Sarjana
E44100049 IRVAN AFIKRI Sarjana
E44100050 DYAH KUSUMAYANTI Sarjana
E44100051 AIP HERYANA Sarjana
E44100052 LAKSMI DEWANTI Sarjana
E44100053 ANISAH FITRI ANA Sarjana
E44100054 ZAKARIA AL ANSHORI Sarjana
E44100055 RIZKI PRADHITYA Sarjana
E44100056 MIRANTI ARUM PUTRI Sarjana
E44100057 HANIF ANSHORY Sarjana
E44100058 NUR SYARIF Sarjana
E44100059 LASTITI SANUBARI Sarjana
E44100060 MUHAMMAD NAJEED Sarjana
E44100062 FARIDAH LESTARI Sarjana
E44100063 MOCHAMAD FAHMI ARIF Sarjana
E44100064 IQBAL NIZAR ARAFAT Sarjana
E44100065 HEVI METALIKA APRILIA Sarjana
E44100066 SITI HARDINAH ADININGSIH Sarjana
E44100067 DIMAS NOORCA MARENDRA Sarjana
E44100068 ADE SITI NURJANNAH Sarjana
E44100069 DEVINA MAHARANI SAFIAH Sarjana
E44100070 ANGGI GUSTIANI Sarjana
E44100071 DESI NURAFIDA Sarjana
E44100072 ARINA NUR FAIDAH Sarjana
E44100073 DORIN LIDA KUSUMAWARDANI Sarjana
E44100075 RESANANDA EFRILIA Sarjana
E44100076 NISFI YUNIAR Sarjana
E44100077 DEWI KANIA MERDEKA WATI Sarjana
E44100078 RIAN PRAKOSA WIJAYA Sarjana
E44100079 LEBEN ASA Sarjana
E44100081 MUHAMMAD FAHMI ALBY Sarjana
E44100082 AJI NURALAM DWISUTONO Sarjana
E44100083 RINALDI DWINATA S Sarjana
E44100084 R ALFYANI FATHURROHMAH Sarjana
E44100085 YUDO AGUS WIDAYANTO Sarjana
E44100086 ADE MULYA SYAKIRIN Sarjana
E44100087 FAJAR ALIF SAM PANGESTU Sarjana
E44100088 RIYAN DWI PRIYANTO Sarjana
E44100089 ASEP KURNIAWAN Sarjana
E44100090 AGUNG WAHYU HIDAYAT Sarjana
E44100091 LUDYAH ANNISAH Sarjana
E44100092 NUR ELIYA FARIDA Sarjana
E44100093 NOVITA YANTI SIDABUTAR Sarjana
E44100094 INTAN NURHAJAH Sarjana
E44100095 AYI KULSUM ZAM ZAM Sarjana
E44100096 MIRA FEBIANTI Sarjana
E44100097 USI NURAPRITTA Sarjana
E44100098 RENDRA PISCESTRIA NUGRAHA Sarjana
E44100099 M ADHITYA DWIKHALIFAH P Sarjana
E44100100 ANDIKA BAGUS WIBOWO Sarjana
E44100101 ANGGIA PRATIWI HARYADINI Sarjana
E44100102 MUHAMMAD TAUFIQ Sarjana
E44100103 BIMA EKA SUTISNA Sarjana
E44100104 ZELVIN NAOVAL HIDAYAT Sarjana
E44100105 ELI NURYANA Sarjana
E44100106 RISKI AMBAR PRATIWI Sarjana
E44100111 HONORATUS KULKA Sarjana
E44110001 M IQBAL MAULANA Sarjana
E44110002 MUHAMMAD HASBI Sarjana
E44110003 NILASARI DEWI Sarjana
E44110004 ANGGI PANGESTU Sarjana
E44110005 M FAKHRUN SIDIQ I Sarjana
E44110007 FATIMAH NUR ISTIQOMAH Sarjana
E44110008 FAUQO NURUL FITRIA Sarjana
E44110009 ADITYA WARDANI Sarjana
E44110010 WIRRAHMA Sarjana
E44110011 NOFIKA SENJAYA Sarjana
E44110012 YOHAN WONOSANTOSO Sarjana
E44110013 SYAMSUDIN AHMAD SLAMET Sarjana
E44110014 EVANGELIA TRIMASNAMI S Sarjana
E44110015 MELISA ANDRIYANI Sarjana
E44110016 HANIF FATAROH Sarjana
E44110017 YHAN PRASETIA HARFATI Sarjana
E44110018 DYAH AYU KUSUMANINGRUM Sarjana
E44110019 SITI SADIDA HAFSYAH Sarjana
E44110020 DINDA AISYAH FADHILLAH H Sarjana
E44110021 NOK NURJANAH Sarjana
E44110022 ROISATUZ ZAKIYAH Sarjana
E44110023 YOGA ALFA MARENDI Sarjana
E44110024 VANYA ZSATILLYA NOOR I Sarjana
E44110025 LIANA ARHAMI Sarjana
E44110026 ADE SYARIPAH Sarjana
E44110027 AMIRAH AGHARID N HARAHAP Sarjana
E44110029 LUQMAN SETIADI Sarjana
E44110030 ANDHIRA TRIANINGTYAS Sarjana
E44110031 NOVI ANGGRAINI Sarjana
E44110032 ALDY JULIANSYAH Sarjana
E44110033 TRIA NURAINI Sarjana
E44110034 BAETI ROHMAH Sarjana
E44110035 ADI SETIADI Sarjana
E44110036 DEWI RAHAYU PURWA NINGRUM Sarjana
E44110037 YUKI SAGITA Sarjana
E44110038 VYOLA AGHESTINE Sarjana
E44110039 NINING NUR FATMA Sarjana
E44110040 RIA ASTUTI Sarjana
E44110041 CHRISTINE DELLA PRASETYA Sarjana
E44110042 WINDY ANDINI Sarjana
E44110043 RIZKI WIDIYATMOKO Sarjana
E44110044 MUHAMAD HAMDANI Sarjana
E44110045 VIVI  WIEDAYANTI Sarjana
E44110046 TRESSA OKTAVIANA Sarjana
E44110047 ZHAFIRA RIZKY AMELIA Sarjana
E44110048 INDRA ALAMSYAH Sarjana
E44110049 RIZKI ADISETIA Sarjana
E44110050 GUNTALA WIBISANA Sarjana
E44110051 RISMA ANGGRAENI Sarjana
E44110052 ERSYA MULYANINGRUM Sarjana
E44110053 FITRI ANDRIANI Sarjana
E44110054 HARDIAN AKBAR Sarjana
E44110055 ANGGUN RAHAYU MELYANTI Sarjana
E44110056 MERIND MUSTIKANINGTYA Sarjana
E44110057 ABDULAH Sarjana
E44110058 ARIFA MULYESTHI R Sarjana
E44110059 FAUZIYYAH Sarjana
E44110060 KARINA DEMASTITI Sarjana
E44110061 SAQIF KHAZIMASTASIA Sarjana
E44110062 RIA RACHMAWATI Sarjana
E44110063 TITO GUSTIEN AS Sarjana
E44110064 MUMU MUFTIADI Sarjana
E44110065 SITI JAENAB Sarjana
E44110066 IKA SARTIKA Sarjana
E44110067 SUCI MUTHOHAROH AZKIYA Sarjana
E44110068 MAMUN Sarjana
E44110069 SAIFURROHMAN WAHID Sarjana
E44110070 RIZKIYAH VIYANI Sarjana
E44110071 MUFIDHATUL SHOLIKAH Sarjana
E44110072 DWI NUR INDAH Sarjana
E44110074 SULISTIOWATI Sarjana
E44110075 AYI ABDUL AZIZ Sarjana
E44110076 ANDHIKA ARI MAULANA Sarjana
E44110077 ALDI AMANDHA CHANDRA Sarjana
E44110078 ASEP SUBHI Sarjana
E44110082 SINTA QURROTUN MILLAH Sarjana
E44110999 NILASARI DEWI Sarjana
E44120002 OKTA YULIA SARI Sarjana
E44120003 ZULKIFLI ABIDIN CHANIAGO Sarjana
E44120004 ARDIANSYAH Sarjana
E44120005 NURI NURSJAHBANI Sarjana
E44120006 NOFRI YANTI Sarjana
E44120007 KAREENA KLAUTA KARDIYONO Sarjana
E44120008 AMELIA WARDIMAN Sarjana
E44120009 ROBI DESLIA WALDI Sarjana
E44120010 ANISA NUR FATWA Sarjana
E44120011 EWI IRFANI Sarjana
E44120012 EXZE ERIZILINA Sarjana
E44120013 ERWIN SIANTURI Sarjana
E44120014 DENADA RAMADHANIA Sarjana
E44120015 AHMAD IYYANNANDA FATIR A Sarjana
E44120017 MARYANI FATIMAH PUTRI H Sarjana
E44120018 MIA AFRIYANI Sarjana
E44120020 SHENI SETYANINGSIH Sarjana
E44120021 R RORO MEGA SIWI NANDA H Sarjana
E44120022 ABDUL MUHYI Sarjana
E44120023 ANISATUL FARIKHAH Sarjana
E44120024 NINA RAHMAWATI Sarjana
E44120025 ANISA KARTIKA Sarjana
E44120026 SULI HENDRA Sarjana
E44120027 ALIFIANTI SAFITRI Sarjana
E44120028 ESTHI LIANI AGUSTIANI Sarjana
E44120029 APRILIYA DAMAYANTI Sarjana
E44120030 FARADILA MEI JAYANI Sarjana
E44120031 ALDI YUSUP Sarjana
E44120032 FACHRUZI Sarjana
E44120033 MAULANA MUSTHOFA RASYIID Sarjana
E44120034 YUNI FATMASARI Sarjana
E44120035 I GUSTI AYU KUSUMA W Sarjana
E44120036 ALIN RAHMAH YULIANI Sarjana
E44120037 ISMI ARSILAH RAHMAWATI Sarjana
E44120039 MEIDA ROSANI Sarjana
E44120040 ADITYA DWI GUMELAR Sarjana
E44120041 MEGA DAMAYANTI Sarjana
E44120042 SUKARNO Sarjana
E44120043 MOHAMAD SUHERI Sarjana
E44120044 TOPIK HIDAYAT Sarjana
E44120045 NUGRAH HADI SUKESNA Sarjana
E44120046 MELANI HANDAYANI Sarjana
E44120047 SYIDIK FAHMI Sarjana
E44120048 RIANDA SRI RAHAYU SINURAT Sarjana
E44120049 SELVINA L LUMBANTORUAN Sarjana
E44120050 NUR PRATAMA OKTAVIANA Sarjana
E44120051 MERLIN DIANTI Sarjana
E44120052 ERIG RYANDA D GINTING Sarjana
E44120053 CITRA DELONIX REGIA Sarjana
E44120054 SITI NURAENI Sarjana
E44120055 MUHD INDARWAN KADARISMAN Sarjana
E44120056 MUHAMMAD  JAUHARI R Sarjana
E44120057 SLAMET NURLATIF DAROJAT Sarjana
E44120058 SHINTA AMALIA Sarjana
E44120059 IDA SUFAIDAH Sarjana
E44120060 RIYANDI HASAN BASRI Sarjana
E44120061 DIANA NUR INDAHSARI Sarjana
E44120062 DWI PUSPASARI ARUM R Sarjana
E44120064 NOVALYA CHANDRA Sarjana
E44120065 ARIF PRIYOATMOJO SUYONO Sarjana
E44120066 AYU JUNIATI NURMAIMUN Sarjana
E44120067 SILVIA RAO Sarjana
E44120068 DZULFIKAR MALIK Sarjana
E44120069 SAIFUL KAHFI Sarjana
E44120070 AISYAH ANGGRAINI Sarjana
E44120071 ELMI Sarjana
E44120072 M ABDUL RAZAQ Sarjana
E44120074 WIWI WILDASARI Sarjana
E44120075 SUCI AUDIA Sarjana
E44120077 NIKO KAMAL Sarjana
E44120078 AUDREY OLIVIA HERLANGGA Sarjana
E44120079 ANGGITA MARCHETIARA PUTRI Sarjana
E44120080 KEVIN ASSAMSI Sarjana
E44120082 PINKA NURULIA ASTERINA Sarjana
E44120083 SALMA NUR TSANIYAH Sarjana
E44120084 EDELINA SEPTININGRUM Sarjana
E44120086 GHVIRLY RAMADHANI Sarjana
E44120087 ADITYA RIZKY PRIATAMA Sarjana
E44120088 RAFIKA ANDRIANI Sarjana
E44120089 RIESKHA YUNIVA Sarjana
E44120090 NIDA YANI FIRDAUS Sarjana
E44120091 MUMTAZUL FIKRI Sarjana
E44120092 M. YODHI. MUHTADY Sarjana
E44120093 YUSTIKA FADILAH SIREGAR Sarjana
E44120094 SAFARI PERDANA Sarjana
E44120095 M AZIZ FAHRI HASIBUAN Sarjana
E44120096 AMRILIADI BINTANG SOPANDI Sarjana
E44120097 YESI TRI NOVIAN Sarjana
E44120098 MAGHFIROH AL-FAJRIYAH Sarjana
E44120099 NABIILA IBADURROHMAH Sarjana
E44120100 NAZURATUL ASWAD Sarjana
E44120102 OCTAVIANI Sarjana
E44124801 EDUARDO F.M DE CARVALHO Sarjana
E44124802 FERNANDINO VIEIRA DA COSTA Sarjana
E44124803 HERMENEGILDO D.A GRANADEIRO Sarjana
E44130001 LUTFIAH SURAYAH Sarjana
E44130002 CHANDRA ADITIYA H Sarjana
E44130003 PUTRI NOVITA SARI Sarjana
E44130004 EMAINDA HENTRIASA Sarjana
E44130005 GERRY IVAN P PANJAITAN Sarjana
E44130007 MARIZA HIDAYATI Sarjana
E44130008 ELOK RAHMAWATI Sarjana
E44130009 HILMAN FIRMANSYAH Sarjana
E44130010 LIZA SAKBANI Sarjana
E44130011 ARIN ANNISA FATHIA Sarjana
E44130012 WINDA LAURA LUMBANTOBING Sarjana
E44130013 NUR AVIVI INDRAYATI Sarjana
E44130014 RIZKI MARDHATILLAH Sarjana
E44130015 DILLA ARINI PUTRI Sarjana
E44130016 RAHMATUL JANNAH Sarjana
E44130017 HARIS CAHYA DIAS TAMA Sarjana
E44130018 ALFI AHMAD MUNTAQO Sarjana
E44130019 YULIA RAHMAWATI Sarjana
E44130020 NAELI FAIZAH Sarjana
E44130021 ANGGA ANDIKA Sarjana
E44130022 ELGA TIARA PUTRA Sarjana
E44130023 ANDINI MARTIKA RACHMAPUTRI Sarjana
E44130024 PRIYO SADEWO Sarjana
E44130025 SELVIA TRIANA SARI Sarjana
E44130026 MUHAMMAD ARIF FITRIANTO Sarjana
E44130028 MEILANI KARINA Sarjana
E44130029 NUR WORO HANDINI Sarjana
E44130030 INAYATUL FAUZIYAH Sarjana
E44130031 FERLY MELLYANI PUTRI Sarjana
E44130032 BAGAS KURNIA RAMADHAN Sarjana
E44130033 KUATMAN Sarjana
E44130034 ETY KARYANTI Sarjana
E44130035 TAUFAN NUGRAHA Sarjana
E44130036 SEPTIAN FARIS AL AMIN Sarjana
E44130037 ANDIK SUHENDI Sarjana
E44130038 CHOLIS QODARRIAH Sarjana
E44130039 KUNI SAADATI Sarjana
E44130040 YOGA SADSETYO Sarjana
E44130041 SOFYAN HADI Sarjana
E44130042 ANDI SYILVIAH FITRAHWATI ANWAR Sarjana
E44130043 DIKDIK NURUL RAMDHAN Sarjana
E44130044 RANI NURCAHYANI Sarjana
E44130045 ZIA ZURIANI Sarjana
E44130046 SULTHANUL FICKRI HS Sarjana
E44130047 MOHAMMAD AGUS SALIM Sarjana
E44130048 DIMAS KUSUMA RACHMADHANI Sarjana
E44130049 YENI ASTUTI Sarjana
E44130050 ALIF ADELYADI Sarjana
E44130051 M SAHID FIRDAUS Sarjana
E44130052 AQUIFERA DAMAYANTI Sarjana
E44130053 M ARIF RAMADANI Sarjana
E44130054 WELA ALFA VELICIA Sarjana
E44130055 DARWATI Sarjana
E44130056 FIRZA RIANY Sarjana
E44130057 NUR FAIZAH Sarjana
E44130058 AZAM PERBASA Sarjana
E44130059 AURAGA DEWANTORO Sarjana
E44130060 CASSYUS BOY SANDRO Sarjana
E44130061 STEFFI AU Sarjana
E44130063 HAURA KHANSA BELADINNA Sarjana
E44130064 GRACETY EKA PRISKAMALANI R Sarjana
E44130065 IRVALDO RANA SAPUTRA Sarjana
E44130067 AHMAD RIJAL ABDULLAH Sarjana
E44130068 MUHAMMAD RIZKY KOSASIH Sarjana
E44130069 RIYANDHA CHANDRA SATRIA Sarjana
E44130071 ANDY ARIHTA SEMBIRING Sarjana
E44130072 PRATIWI DWI SUSANTI Sarjana
E44130073 FAKHRI SUKMA AFINA Sarjana
E44130074 SETO FAUZI RAHMAN Sarjana
E44130075 GANIS CITRA PURMADEWI Sarjana
E44130076 MAKMUR SANTOSO Sarjana
E44130077 RAHMI INTAN SARI Sarjana
E44130078 RIMA MAULIDA HIDAYATI Sarjana
E44130079 VINA ANGELIA MAHA Sarjana
E44130080 ZULFA NURJANAH Sarjana
E44130081 GITA FEBRIANTI AMANDASARI Sarjana
E44130082 RADEN SURYA NOVIANTO Sarjana
E44130083 WIDYA FAUZIYYAH HIKMAH Sarjana
E44130085 ROSITA DEWI Sarjana
E44130086 INTAN SANINTEN Sarjana
E44130087 TRI HASTUTI Sarjana
E44130088 AGYSTA ZASKIA Sarjana
E44130089 ABIANDRA BONITA Sarjana
E44140001 SITI NAHLA Sarjana
E44140002 MUHAMAD RAFI Sarjana
E44140003 PINGKAN SHEBA ISTIQLALIYAH Sarjana
E44140004 ADHIS TRISTA ANJANI Sarjana
E44140005 NADHILAH AMALINA QISTAN Sarjana
E44140006 YAYAN TRIYANA Sarjana
E44140007 IRBAH IMTINAN Sarjana
E44140008 ARIYANI PRAMUDITA UTAMI Sarjana
E44140009 FIRDHA ASYIFA Sarjana
E44140010 YUNAENI Sarjana
E44140011 SITI HANNA GHAIDA Sarjana
E44140012 RATNA YULIANTI Sarjana
E44140013 ZAKIYATUR RIZQIYAH Sarjana
E44140014 SARAH ERANISSA ISLAMIKA Sarjana
E44140015 MY DIAH RORO H. Sarjana
E44140016 VARA DITA PURI NINGTYAS Sarjana
E44140017 AMELIA NURLATIFAH Sarjana
E44140018 SYLVIA FURI GACHELLA Sarjana
E44140019 RIKI RAMDHANI Sarjana
E44140020 ESPERANSA OLIVITA Sarjana
E44140021 DIMAS OKTA ARIFANI Sarjana
E44140022 ADITYA NUGROHO Sarjana
E44140023 NITAHAPSARI Sarjana
E44140024 FAIZ RAFIF ARISABMIKA Sarjana
E44140025 AMANDITA LINTANG RUMONDANG Sarjana
E44140026 NIKMATUL AZIZAH Sarjana
E44140027 A. NANANG B. Sarjana
E44140028 MAR’ATUN CHASANAH Sarjana
E44140029 SHINTA FATMALA Sarjana
E44140030 HANIFA RAHMAH Sarjana
E44140031 MUHAMAD YUSUF Sarjana
E44140032 DHIAH FITRI KURNIAWATI Sarjana
E44140033 LISA WIDIASTUTI Sarjana
E44140034 SYIFA PAXIA RINALDI Sarjana
E44140035 SALSABILA HUSNA Sarjana
E44140036 ARYANDA ANWAR SANUSI Sarjana
E44140037 FERAWATI OKTIA NURHAYANI Sarjana
E44140038 REVI JUNIAR S. Sarjana
E44140039 ANGGA PRATAMA PUTRA Sarjana
E44140040 KARIMA FAUZIAH MUHARAM Sarjana
E44140042 RISKI NOVITASARI Sarjana
E44140044 RINA AGUSTIN MURDIANTI Sarjana
E44140045 EKA KHAULA RIZQIA Sarjana
E44140046 DESTY SASANA PUTRI UTAMI Sarjana
E44140047 ELFA DWI AGUSTINA Sarjana
E44140048 MUHAMMAD MAJIDU Sarjana
E44140049 MIFA NURADHAWATI Sarjana
E44140050 HAFIZ RAMADHAN Sarjana
E44140051 FIRLI AZHAR D Sarjana
E44140052 HANDAYATULLAH Sarjana
E44140054 DZULYANDRI ABDULLAH Sarjana
E44140055 DZIKRY LESMANA SYAMSUDIN Sarjana
E44140056 KUANAN DHIRA PRASIDA Sarjana
E44140057 ZENDY PUTUT PRASTYO Sarjana
E44140059 BINTANG NAFSUL M Sarjana
E44140060 EUGENIA PUTRI P H Sarjana
E44140061 WAHYU HARTATO Sarjana
E44140062 AQMARUL ZHAFARINA Sarjana
E44140063 M ZULFADLI A HRP Sarjana
E44140064 HIKMATUL FADHILA Sarjana
E44140065 MOHAMMAD GINTANG NUGRAHA Sarjana
E44140066 SANDY GHIFARY B Sarjana
E44140069 YAHYA AYYASY Sarjana
E44140070 IHSAN AULIA RAHMAN Sarjana
E44140071 HAMZAH FATURAKHMAN Sarjana
E44140072 SOFIA FITRIANA Sarjana
E44140074 KARTIKA ESA PUTRI A Sarjana
E44140075 ELFA MAYASARI Sarjana
E44140076 SEPTI EDRIYANTI Sarjana
E44140078 RIZKIKA BETI SARAH Sarjana
E44140079 SITI AISYAH A Sarjana
E44140080 SITI AZIZAH YAHYA Sarjana
E44140081 NOVIANA FERANDITA Sarjana
E44140082 PRA`ATFIKA Sarjana
E44140083 ERIZA FALASHIFA Sarjana
E44140084 MUHAMMAD RIDHO ROBBANI Sarjana
E44140085 REZZA SAPRIL MULYADI Sarjana
E44140086 BAGAS ADJI PRABOWO Sarjana
E44140087 MOCHAMMAD RADHITYA ADLIYANDRA Sarjana
E44140088 LARESOSOCA ANNONA SQUAMOSA Sarjana
E44140089 LIVIANA MAKRUFAH Sarjana
E44140090 ALIFIA TAMIMA MAWAR HADI PUTRI Sarjana
E44140091 MUHAMMAD HASAN SAYID Sarjana
E44140092 FAISHAL FAKHRI Sarjana